Aktuality

12.7.2017

Vysvětlení k události ze dne 7.7.2017

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

dovolte nám omluvit se těm z vás, kteří byli ve dnech 7. a 8. července 2017 obesláni či jinak dotčeni emailovými zprávami oznamujícími nutnost rychlé změny dodavatele zemního plynu, které se nezakládaly a nezakládají na pravdě.

K tomuto politováníhodnému omylu došlo v důsledku souběhu několika ojedinělých událostí, které způsobily rozeslání testovacích (tj. vzorových, nikoliv reálných) e-mailových zpráv o neprodleném zahájení procesu změny dodavatele zákazníkům několika obchodníků s plynem.

Na vysvětlenou:  Informační systém  operátora trhu s energiemi (OTE) v rámci provozního testování rozeslal dne 7. 7. 2017 systémové zprávy o zahájení procesu rychlé změny dodavatele v době, kdy v informačním systému  Pražské plynárenské Distribuce (PPD) testoval externí IT partner jiné úpravy vyvolané změnami legislativy.  Systémová chyba, která vznikla nepředpokládaným souběhem testů v OTE a PPD, pak byla bohužel příčinou toho,  že tyto testovací zprávy OTE unikly z testovacího prostředí a byly automatizovaným systémem PPD dále šířeny na e-mailové adresy některých konečných zákazníků. Toto pochybení se týkalo části zákazníků  čtyř obchodníků s plynem.

Dne 8. 7. 2017 po zjištění,  že byly systémem odeslány výše uvedené e-maily, byla zahájena identifikace příčin této situace a dotčení zákazníci byli o omylu s omluvou informováni.  Než se však podařilo IT expertům odstranit příčiny problému, odeslal OTE další sadu testovacích zpráv, které tak k menší části zákazníků ještě jednou pronikly.

IT partnerem  PPD  byla následně učiněna  taková systémová opatření, aby se tato situace nemohla opakovat ani nyní, ani v budoucnu. Dotčeným obchodníkům jsme se za způsobené problémy omluvili.

Pro pořádek uvádíme, že seznam dotčených odběrných míst jsme obdrželi od OTE a nijak jsme jej neovlivnili. OTE zaslal obdobné zprávy s požadavkem na rychlou změnu dodavatele nejen na adresu PPD, ale i jiným subjektům mimo distribuční oblast PPD, kde zákazníci rovněž obratem obdrželi mylné e-maily o rychlé změně dodavatele. Vzhledem k velmi krátkým zákonným lhůtám pro rychlou změnu dodavatele (proces rychlé změny dodavatele lze aktivovat pouze na základě příslušných zpráv od OTE a je přesně specifikován vyhláškou č. 349/2015 Sb. O Pravidlech trhu s plynem) mají totiž tento proces automatizován všichni provozovatelé distribučních soustav.

Upřímně se omlouváme za problémy, které vám v této souvislosti případně vznikly. Jsme připraveni je s vámi obratem řešit.

Tiskový odbor Pražské plynárenské Distribuce, a.s.

 

 

 

24.2. 2015

Odstávka informačních systémů 6.3.- 13.3.2015

Vážení zákazníci/obchodní partneři,
dovolujeme si Vám oznámit, že v termínu od 12:00h dne 6.3.2015 do 7:00h dne 13.3.2015 dojde k úplné odstávce informačních systémů (IS), včetně odstávky webového portálu PPD, a.s., z důvodu upgrade IS v naší společnosti. Během této odstávky nebude možné přijímat ani zpracovávat žádné požadavky obchodníků, a to ani žádosti o rezervaci distribuční kapacity. V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat o zaslání veškerých požadavků z Vaší strany před tímto termínem, aby mohlo dojít ke zpracování z naší strany tak, aby byly dodrženy Vámi požadované termíny.

Děkujeme za pochopení.

 

22.1. 2015

Oznámení o příslušnosti Společnosti ke koncernu

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., (dále jen Společnost) je členem koncernu PPH, jehož řídící osobou je společnost Pražská plynárenská Holding a.s., IČO 264 42 272, se sídlem U Plynárny 500, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7151.

Vedle Společnosti jsou řízenými osobami následující obchodní společnosti:

  • Pražská plynárenská, a.s.
  • Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
  • Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
  • Informační služby – energetika, a.s.
  • Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Složkou podnikání ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 ZOK, jíž se týká koordinace a koncepční řízení v rámci koncernu PPH, je financování jednotlivých členů koncernu, které zahrnuje především opatřování cizích finančních zdrojů jak v rámci koncernu, tak od třetích osob.

Výše uvedené koncernové řízení se žádným způsobem nevztahuje na výkon licencované činnosti distribuce plynu.

Diagram vlastnické struktury koncernu PPH