Pohotovostní linka 1239

Na této nepřetržité pohotovostní lince můžete nahlásit následující události

 • veškeré úniky zemního plynu
 • poruchy dodávky zemního plynu do místa spotřeby
 • závady nebo úniky na plynoměru
 • poruchy a závady na zařízení v majetku či úžívání společnosti Pražská plynárenská distribuce (plynovod, regulační stanice, přípojky atd.)

 

Volání na pohotovostní dispečink

 • platí na celém území České republiky
 • z mobilního telefonu, pevné linky nebo veřejné tel. sítě se vytáčí bez předčíslí
 • ohlašovatel poruchy platí pouze místní hovor
 • hovory na této lince jsou nahrávány

 

Při hlášení na pohotovostní lince vždy uveďte

 • jméno, příjmení
 • adresu a tel. spojení volajícího
 • druh poruchy (únik plynu, vadný plynoměr, výpadek dodávky plynu apod.)
 • co nejpřesnější popis místa poruchy

 

Upozornění

Pohotovostní linka vyřizuje pouze výše uvedené poruchy na plynárenském zařízení, situace spojené s obecným ohrožením v souvislostí s provozem distribuční plynárenské sítě.

Nazajišťuje opravy a údržbu odběrného plynového zařízení.