Hodnoty spalného tepla, on-line toků a jakostní znaky zemního plynu