Zákazník

Souhrnné informace pro zákazníky.

Upozornění:

Žádosti o vydání závazného stanoviska nebo vyjádření prosím zasílejte výhradně prostřednictvím:

  • datových schránek,
  • písemně na adresu společnosti,
  • faxem nebo
  • elektronickou poštou, která je podepsána kvalifikovaným certifikátem vydaným autorizovanou certifikační autoritou, tzv. elektronickým podpisem.

_____________________________________________________

Zrychlená volba: