Plánované odstávky

  • Plánované odstávky odběratelů

Z důvodu preventivních opatření v souvislosti s možným šířením koronaviru Pražská plynárenská Distribuce zavádí s platností od 16.3.2020 realizaci svých investičních akcí s využitím bezodstávkové technologie. Cílem tohoto opatření je vyloučit potřebu vstupu našich pracovníků do bytových prostor u stavbou dotčených objektů. Investiční akce, u nichž nebude možné užití tohoto technologického řešení, budou realizovány v náhradním termínu.

Bližší informace lze dohledat v "plánu odstávek" (níže), případně se můžete obrátit na naše kontaktní centrum. Odběratelé, kteří již obdrželi oznámení o provedení prací, mohou též kontaktovat příslušného technika uvedeného v záhlaví předmětného sdělení.
Děkujeme za pochopení
Vaše PPD, a.s.

Níže uvedené termíny odstávek jsou orientační, o jejich přesném termínu budou všichni dotčení zákazníci písemně informováni provozovatelem distribuční soustavy nejpozději 15 dnů před plánovaným zahájením odstávky v souladu s ustanovením § 59, odst. 5, zákona č.458/2000 Sb.

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu