Rekonstrukce plynovodu v Legerově a Sokolské nezpůsobí výrazná dopravní omezení

obr web Legerova

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí plynovodu v ul. Legerova, Sokolská a okolí , která bude dokončena do 1.9.2022 (práce se v dílčích etapách dotknou také např. ulic Wenzigova, Lublaňská, Horská, Apolinářská, Ke Karlovu a Fügnerova nám.)  na Praze 2, kde staré zkorodované ocelové potrubí nahrazujeme novým polyethylenovým, dojde pouze k minimálním dílčím dorpavním omezením.

Jedná se především o lokální zábory zón určených pro parkování rezidentů a návštěvníků a částečné také lokální omezení chodníků. Prosíme o dodržování  zvýšené opatrnosti s ohledem na pohyb pracovníků stavby,  stavební techniky a také  dodržování upraveného dopravního značení.

Provoz na Legerově a Sokolské bude zachován ve všech jízdních pruzích -  tedy bez omezení.

Realizace je plánována na období prázdnin, kdy je provoz v hlavním městě menší a dále jsou naše práce rozděleny do několika etap, aby byl dopad na Pražany, dopravu a také životní prostředí v Praze pokud možno co nejmenší.

Pro rekonstrukci budou využity moderní „bezvýkopové“ technologie čímž se významně sníží nároky na přesun stavebních hmot, prašnost, hluk a s tím související případné negativní dopady na životní prostředí.
Veškeré naše práce jsou předem pečlivě plánovány v součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem dopravy MČ Prahy 2, Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty. Důvodem plánovaných oprav je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

 

Omlouváme se za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí.

Vaše Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 

Ohlasy v médiích:

ČT1 - Studio 6  /1.8.2022/ - minutáž: 37:36 – do 44:29

ČT - Události /1.8.2022/ - minutáž: 49:04 – 49:39

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde