ePortál

  • Vyjádření k existenci sítí

Prostřednictvím elektronického portálu získáte pohodlně a zdarma podklady o naší síti ve Vámi vybraném zájmovém území. Zadávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je intuitivní s možností použití předvyplněných kontaktních údajů pro registrovaného uživatele. Stav vyřizování dané žádosti je možné na portálu sledovat a nejzazší termín pro vyřízení Vaší žádosti je 30 dnů. Vystavené vyjádření může žadatel stáhnout z prostředí elektronického portálu po obdržení notifikačního e-mailu.

  • Vyjádření k projektové dokumentaci vybraných staveb

Prostřednictvím elektronického portálu lze pohodlně a zdarma podat žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na vybrané stavby. V ostatních případech zašlete projektovou dokumentaci na adresu naší společnosti. Zadání žádosti prostřednictvím elektronického portálu je intuitivní s možností použití předvyplněných kontaktních údajů pro registrovaného uživatele. Stav vyřizování dané žádosti je možné na portálu průběžně sledovat. Termín pro vyřízení Vaší žádosti je 30 dnů. V případě podání žádosti, která nespadá do agendy přijímané elektronickým portálem, Vám do 30 dnů od podání bude doručeno sdělení, že Vaše žádost touto cestou nemůže být vyřízena.

  • Žádost o vytyčení plynárenských zařízení

Prostřednictvím elektronického portálu lze pohodlně a zdarma podat žádost o vytyčení plynárenských zařízení uvedených do provozu do konce roku 1996. U plynárenských zařízení uvedených do provozu v roce 1997, až po současnost, si stavebník zajistí vytyčení prostřednictvím oprávněného geodetického pracovníka a to v souladu s vydaným vyjádřením k projektové dokumentaci. Zadání žádosti prostřednictvím elektronického portálu je intuitivní s možností použití předvyplněných kontaktních údajů pro registrovaného uživatele.

  • Oznámení o předání staveniště

Prostřednictvím elektronického portálu lze pohodlně a zdarma podat oznámení o předání staveniště v souladu s podmínkou stanovenou provozovatelem distribuční sítě v rámci vyjádření k projektové dokumentaci. Zadání oznámení prostřednictvím elektronického portálu je intuitivní s možností použití předvyplněných kontaktních údajů pro registrovaného uživatele.

  • Žádost o připojení k distribuční soustavě kategorie MO a DOM

Prostřednictvím elektronického portálu lze podat žádost o připojení k distribuční soustavě kategorie Maloodběratel a Domácnost. Kategorií odběratelů Maloodběratel se rozumí fyzická osoba, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely a právnická osoba s ročním odběrem do 630 000 kWh, tj. 60 000 m3 plynu. Kategorií odběratelů Domácnost se rozumí fyzická osoba, jíž je dodáván plyn sloužící k uspokojování její osobní potřeby a osobních potřeb příslušníků její domácnosti s ročním odběrem do 630 000 kWh, tj. 60 000 m3 plynu. Zadání žádosti prostřednictvím elektronického portálu je intuitivní s možností použití předvyplněných kontaktních údajů pro registrovaného uživatele.

Žádosti o připojení k distribuční soustavě kategorie Velkoodběratel a Střední odběratel lze podávat e-mailem na info@ppdistribuce.cz. Zákazníci těchto kategorií jsou fyzické osoby, jimž je dodáván plyn pro podnikatelské účely a právnická osoba s ročním odběrem nad 630 000 kWh.

 

Vstupte

Mohlo by Vás zajímat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Více informací o nás

Aktuální odběrový stupeň:

základní odběrový stupeň Znamená nekrácený odběr plynu podle smluvně sjednaného denního odběru plynu

Podrobnější informace naleznete zde